Sammen får vi til merAker fra vest

Aker helsearena er betegnelsen på den virksomhet som i dag ligger på området til gamle Aker sykehus. Over 1200 ansatte fra Oslo kommune, Oslo universitetssykehus og Sunnaas sykehus arbeider daglig med klinisk aktivitet, kompetanseutvikling og utprøving av nye og spennende arbeidsformer og samhandlingsmodeller.

Kombinasjonen av disse virksomhetsområdene er vesentlig for samhandlingsarenaens innhold og utvikling. Aker helsearena er også en unik arena for utvikling av ny kompetanse innen klinisk virksomhet knyttet til etablerte kompetanse- og ressurssentre.

Om denne portalen
Denne nettportalen gir ingen full beskrivelse av dagens virksomhet ved Aker helsearena, men har som mål å skape en overbygning over de aktiviterer og satsingsområder som de tre hovedaktørene hver for seg, og i sum, bidrar med inn i vårt interessante felleskap.

Våre utvalgte satsingsområder:
1) Tverrfaglig rehabilitering - 2) Eldremedisin - 3) Akutte tjenester og 4) Brukermedvirkning

OUS logo
OUS logo
Logo Sunnaas

Våre enheter på Aker helsearena:

Forsterket rehabiliteringsavdeling
Almas hus - Geriatrisk ressurssenter
Kommunal akutt døgnenhet (KAD)
Legevakt Aker
Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag
Senter for fagutvikling og forskning

Våre enheter på Aker helsearena:

Samlet oversikt

Våre enheter på Aker helsearena:

Samlet oversikt

Koordinator:
(avventer)
telefon 458 60 114
Koordinator:
Kirsti Tangen-Fosser
telefon 918 36 918
Koordinator:
Kirsten Sæther
telefon 6696 9000

Les mer: Klinisk aktivitet og kompetanseutvikling (2017)

Les våre nyhetsbrev!